เบอร์โทรศัพท์ภาพใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

หน้าห้อง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 044-670700
กลุ่มอำนวยการ 044-671094
กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-670712
กลุ่มบริหารงานการเงิน 044-670713
กลุ่มนโยบายและแผน 044-670714
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044-670715
กลุ่มงาน ICT 044-670716,14
กลุ่มนิเทศฯ 044-671143
คุรุสภา บุรีรัมย์ เขต 2 044-670082