logoOBECเรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

logoOBEC

Attachments:
Download this file (File0004.PDF)File0004.PDF[ ]272 kB
Download this file (File0005.PDF)File0005.PDF[ ]6090 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

         ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

logoOBEC

Attachments:
Download this file (File0001.PDF)File0001.PDF[ ]4904 kB
Download this file (File0002.PDF)File0002.PDF[ ]254 kB

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

         สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอแจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562  โดยให้ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562  ในวันทำการ  ทั้งนี้ ยื่นคำร้องได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น