logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 30  แห่ง

         สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 30 ราย  มาจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ในวันที่  20  มีนาคม  2562  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมกระสัง  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ดังรายละเอียดที่แนบ

Attachments:
Download this file (ว 809.PDF)ว 809.PDF[ ]1188 kB

logoOBECการนับตัวตนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอแจ้งคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามผลการคัดเลือก  จำนวน 30 ราย รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (ว642.PDF)ว642.PDF[ ]1035 kB

logoOBECเรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(7 มีนาคม 2562)

logoOBECเรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่งคำขอ ก่อนหรือส่งวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.

บัตรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว