logoOBEC(แก้ไข)...สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์) และศิลปวัฒนธรรมอีสานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2