logoOBECสูจิบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0”