พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บร.2
ฮิต: 1149

logoOBECเรื่อง การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน