logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

         สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ขอแจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562  โดยให้ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562  ในวันทำการ  ทั้งนี้ ยื่นคำร้องได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น