logoOBEC

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

         ด้วยมีข้าราชการครูขอย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2562  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  จึงขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณา  เมื่อดำเนินการแล้วให้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ให้จงได้

Attachments:
Download this file (ว496.PDF)ว496.PDF[ ]3587 kB