ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสูง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่งใส (ฐานรากตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (บ้านโคกสูง.pdf)บ้านโคกสูง.pdf[ ]658 kB

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลกระสัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโรงเรียนบ้านโคกกลอยประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์