logoOBECประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์รายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดทำประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดดังแนบ

logoOBECประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

logoOBECประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

logoOBECด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ดังเอกสารดังแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]10329 kB