logoOBECด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ดังเอกสารดังแนบ

Attachments:
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf[ ]10329 kB