logoOBECสพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดทำประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดดังแนบ