ประกาศ รร.วัดปทุมคงคา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง