พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 38

ประกาศโรงเรียนวัดปทุมคงคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุน บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์