ประกาศ รร.บ้านไพศาลสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง