ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโรงเรียนบ้านโคกกลอยประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์