ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์