ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์