โรงเรียนบ้านบุญช่วย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (หนังสือ.pdf)หนังสือ.pdf[ ]193 kB

ประกาศ รร.บ้านสีเหลี่่ยม เรื่องผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ประกาศโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา  เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน

ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย เรื่องผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน