ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รายละเอียด คลิกที่นี้!!!