พิมพ์
หมวด: ประกาศรับสมัคร
ฮิต: 363

ประกาศโรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (แก้ไข)