ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยปอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.