ประกาศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน