ประกาศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน