ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน