พิมพ์
หมวด: ประกาศรับสมัคร
ฮิต: 131

ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน