ประกาศ รร.อนุบาลประโคนชัย เรื่องผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)