รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยบูรณาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.1 โดยนายพิทักษ์ สมพร้อม โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

Attachments:
Download this file (D3.PDF)D3.PDF[ ]1545 kB