รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 โดยนางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3