แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง มาตราแม่ ก กา โดย นางมะลิวรรณ ศิลาชัย ครูชำนาญการ รร.บ้านสี่เหลี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ka