-ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมเบื้องต้น
-รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง14201
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-ผู้รายงาน นายขรรค์ชัย วิชาญชัย
-ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
-สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนย จังหวัดบุรีรัมย์
-สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
-ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

Attachments:
Download this file (2.1-บทคัดย่อ.docx)2.1-บทคัดย่อ.docx[ ]27 kB