แจ้งเปิดระบบเว็บไซต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้ รร.ในสังกัด สามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างในระบบเว็บไซต์ได้แล้ว..ดังนี้

1.ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศรับสมัค / เผยแพร่ผลงาน
2.แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา / ครูเด่น นักเรียนเก่ง
3.ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรของโรงเรยน (โดยส่ง E-mail : ิThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
หมายเหตุ** รร.ใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกและมีความประสงค์ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อ 1-3 ให้ติดต่อได้ที่ นายถาวร กุลวงษ์ 099-4541994 (เนื่องจากระบบได้ปิดการรับสมัครแล้วตั้งแต่ 31 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา)