เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

1 นิคมสร้างตนเอง 1 http://pracharath.brm2.net/31020174
2 บ้านกระสังสามัคคี http://pracharath.brm2.net/31020217
3 บ้านตะโกบำรุง http://pracharath.brm2.net/31020222
4 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) http://pracharath.brm2.net/31020132
5 บ้านศรีถาวร http://pracharath.brm2.net/31020110
6 บ้านสูงเนิน http://pracharath.brm2.net/31020047
7 บ้านหนองตะเคียน http://pracharath.brm2.net/31020167
8 บ้านหนองเก็ม http://pracharath.brm2.net/31020122
9 บ้านหนองไผ่ http://pracharath.brm2.net/31020084
10 บ้านหนองไม้งาม 2 http://pracharath.brm2.net/31020185
11 บ้านห้วยปอ http://pracharath.brm2.net/31020121
12 บ้านห้วยสำราญ http://pracharath.brm2.net/31020062
13 บ้านห้วยเสลา http://pracharath.brm2.net/31020143
14 บ้านเขาคอก http://pracharath.brm2.net/31020068
15 บ้านเพชรประชาสามัคคี http://pracharath.brm2.net/31020229
16 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ http://pracharath.brm2.net/31020045
17 บ้านแสลงโทน http://pracharath.brm2.net/31020140
18 บ้านโคกกะชาย http://pracharath.brm2.net/31020183
19 บ้านโคกรัง http://pracharath.brm2.net/31020080
20 บ้านโคกสูง http://pracharath.brm2.net/31020038
21 บ้านโคกเพชรไสยา http://pracharath.brm2.net/31020136
22 วัดบ้านกันทรารมย์ http://pracharath.brm2.net/31020009
23 วัดบ้านตะโกตาพิ http://pracharath.brm2.net/31020099
24 วัดบ้านปะทัดบุ http://pracharath.brm2.net/31020113
25 วัดบ้านสนวน http://pracharath.brm2.net/31020227
26 วัดบ้านเมืองโพธิ์ http://pracharath.brm2.net/31020224
27 วัดบ้านใหม่ http://pracharath.brm2.net/31020228
28 วัดสำโรง http://pracharath.brm2.net/31020211
29 วัดอินทบูรพา http://pracharath.brm2.net/31020024