logoOBECประกาศ สพป.บร.2 เรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศรับสมัคร
  3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. เผยแพร่งบทดลอง
next
prev
  1. รวมแบบฟอร์มต่างๆ
  2. ข้อมูลสารสนเทศ
  3. แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2562 วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 อ่าน 69
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2561 วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 อ่าน 20219
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2561 วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 อ่าน 204
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2560 วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 อ่าน 1052
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2559 วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2559 อ่าน 2278
ผลสัมฤทธิ์ รร.ประชารัฐ (3ปีย้อนหลัง) วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2559 อ่าน 2166
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิ.ย. 2558 วันจันทร์, 11 เมษายน 2559 อ่าน 1910
แผนปฏิบัติการ 2562 วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 อ่าน 140
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2559 วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 อ่าน 193
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 167
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 156
แผนพัฒนา 2561-2565 วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 อ่าน 255
next
prev
รวม VDO สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"Change" รร. วัดปทุมคงคา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ลดปริมาณขยะ" รร. บ้านแสลงโทน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ครูดีศรี สพฐ.ตอนครูลัดดา" โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

"ฮัก ณ ไทบ้าน (ออมทรัพย์)"โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2